Gävle kommun vill bli ännu bättre på service till företag

Gävle kommun klättrar när Sveriges kommuner och landsting mäter kommunens service till företagare. Samtidigt backar kommunen i Svenskt Näringslivs enkätundersökning där kommunens attityd till företagare mäts.

Nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar vidare med vårt Näringslivsprogram, som vi har tagit fram tillsammans med Gävles företagare. I år kommer vi bland annat att göra ännu fler företagsbesök, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd och ordförande i näringslivsutskottet.

I Gävle har 475 företagare svarat på den enkät som Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) skickat ut. Frågorna handlar om hur företagarna upplever att de blivit bemötta i kontakter med kommunen som gällt brandtillsyn, serveringstillstånd, markupplåtelser, miljötillsyn, livsmedelskontroll och bygglov.

Vi har ökat i både ranking och resultat inom samtliga serviceområden, vilket visar att vi tar dessa frågor på stort allvar, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd och ordförande i näringslivsutskottet.

Gävle får i år ett NKI på 70, och passerar därmed gränsen mellan ett godkänt och ett högt resultat i mätningen. Kommunen placerar sig på en 41:a plats av 55 i rankningen hos Stockholm Business Alliance, som endast räknar medlemskommuner, samt en 131:a plats av 159 i rankningen hos Sveriges kommuner och landsting.

De förbättringsområden som har gett resultat är bland annat en digital bygglovsprocess, fler resurser för att hantera serveringstillstånd samt återkommande utbildningar i bemötande vilket är en viktig del i vårt näringslivsprogram, säger Helene Åkerlind (L).

Gävle får högst betyg när det handlar om livsmedelskontroll med ett NKI på 76 vilket ger en 87e plats bland de deltagande kommunerna. Den största ökningen har skett inom serveringstillstånd där Gävle klättrar 11 punkter, från 55 i fjol till 66 i år.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning om kommunens attityd till företagare går det dock sämre för Gävle kommun, som backar i årets mätning. Totalt har 163 företagare i Gävle besvarat enkäten, och Gävles betyg backar från 2,8 i fjol till 2,6.

Nu siktar vi på att bli ännu bättre. Vi kommer att införa en digital företagarpanel, göra ännu fler företagsbesök och ha interna bemötandeutbildningar för våra medarbetare, säger Helene Åkerlind (L).

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)