Gävle-Sandviken säljer mark till Microsoft

Gävle kommun och Sandvikens kommun har beslutat att sälja totalt 130 hektar mark till Microsoft och skapar på så sätt förutsättningar för en av Sveriges större internationella investeringar.

Sverige är attraktivt för företag som söker stabila, säkra och hållbara miljöer. Gävle-Sandviken är en av landets starkaste industri- och exportregioner, med styrkor som tillgänglig arbetskraft, mark, grön el, stabil driftsäkerhet samt närhet till Stockholm och Arlanda.

Totalt säljer Gävle kommun och Sandvikens kommun 130 hektar mark, vilket storleksmässigt motsvarar ungefär 260 fotbollsplaner.

Det är väldigt spännande att ett företag som Microsoft, med en sådan magnitud inom den digitala infrastrukturen, är intresserad av stora markområden inom vår region. Vår målsättning är att detta blir en av regionens största industriella etableringar, säger Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

Att världsledande företag visar intresse för vår region stärker vår attraktionskraft och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter. Affären kan förstärka Gävle-Sandviken som en modern industriregion med ännu ett internationellt företag, säger Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

Besluten om markförsäljning fattades vid extrainkallade kommunstyrelsesammanträden i Gävle och Sandviken. Den totala köpeskillingen är 269 miljoner kronor. Sandvikens kommun säljer del av fastigheten Tuna 3:1 för 129 miljoner kronor. Gävle kommun säljer del av fastigheterna Skogmur 4:1 samt Skogmur 3:1 för 140 miljoner kronor.

Det här är resultatet av ett långsiktigt strategiskt arbete med att lyfta fram regionens goda förutsättningar för etableringar. Vår förhoppning är att detta kommer att leda till många nya arbetstillfällen i Gävle och Sandviken, säger Göran Arnell, kommundirektör i Gävle.

Vår region har lång erfarenhet av en traditionell basindustri, som följd av det finns styrkor inom innovation och smarta IT-lösningar för industrin. Vi hoppas att vi tillsammans med företaget kan skapa förutsättningar för en positiv utveckling, säger Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör i Sandviken.

Arbetet med etableringen av Microsoft har skett i ett långsiktigt och nära samarbete mellan Stockholm Business Alliance, Invest in Gävleborg, Business Sweden samt lokala partners i Gävle och Sandviken.

Göran Arnell, Patrik Stenvard, Peter Kärnström och Ann-Katrin Sundelius
Kommunledningarna i Gävle och Sandviken. Från vänster: Göran Arnell, kommundirektör Gävle kommun, Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun, Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande Sandvikens kommun, Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör Sandvikens kommun. Fotograf: Veronica Thuresson
Vad tycker du?
  • Älska (2)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)