Knapp ökning i undersökning om Gävles näringslivsklimat

Idag presenterade Svenskt Näringsliv årets enkätsvar i organisationens mätning om det lokala företagsklimatet. För Gävles del blir resultatet status quo från förra året, dock med små förbättringar i flera av de enskilda svaren.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkät bland företagarna för att ta tempen på det lokala näringslivet. Undersökningarna genomförs med hjälp av Demoskop, och går ut på att företagarna får svara på frågor, både via webb- och postenkäter men också via telefon. I Gävle svarade 153 av 400 tillfrågade företagare på enkäten.

I mätningen får Gävle 2,8 (på en skala från 1-6), vilket är likvärdigt med förra årets resultat. Genomsnittet för kommunerna i Sverige är 3,4. Gävle ökar dock marginellt på flera av de enskilda svaren, till exempel inom områden som kommunens konkurrens till företagarna.

– Det är positivt eftersom säkerställande av sund konkurrens är något som vi lyfter i det Näringslivsprogram som vi beslutade om nu i våras, säger Patrik Stenvard, kommunstyrelsens ordförande (M).

Gävle kommun får fortsatt låga resultat inom områden som dialog med företagare, information och möjlighet till kompetensförsörjning, områden som också de finns som tydliga delmål i Näringslivsprogrammet.

– I och med våra delmål och aktiviteterna som kopplas till dem så har vi en tydlig och bra plan för hur vi tillsammans med företagarna ska stärka näringslivet i Gävle, säger Johan Tunhult, Näringslivschef i Gävle kommun.

– Siffrorna för näringslivsklimatet i Gävle har varit lågt i många år och det är glädjande att det iallafall sakta stiger i rätt riktning. Problem finns fortfarande med bygglov och olika tillstånd där jag upplever att fokus ligger på de stora företagen, säger Bengt Göran Wikström, ordförande för Företagarna i Gävle.

– Det viktigaste nu är att Gävle kommun fokuserar på den handlingsplan som är kopplad till Näringslivsprogrammet. Att man fortsätter framåt och uppåt med att förbättra dialogen med, och förståelsen för, företagarna, säger Lotta Petterson, regionchef i Gävleborg för Svenskt Näringsliv.

Gävles Näringslivsprogram utgår från det kommunövergripande målet att Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen. Näringslivsprogrammet består av tre huvudmål:

  • Gävle ska skapa de bästa förutsättningarna  för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen.
  • Gävle har framgångsrik kompetensförsörjning
  • Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag

Gävles näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningsanordnare och Gävle kommun för att stärka det lokala näringslivet. Bland annat så har över 1000 företag kommit in med sina synpunkter. Det slutgiltiga förslaget togs fram av en parlamentarisk grupp bestående av politiker från alla partier.

Vad tycker du?
  • Gilla (2)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)