Gävle kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset. Information och råd som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Ministerbesök på Exportdagen i Gävle

Mackmyras VD Magnus Dandanell, utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Socialdemokraterna, och Gävles kommunstyrelseordförande Åsa Wiklund Lång, Socialdemokraterna, vid företagsbesök i Mackmyra Whiskyby.
Gävle var första stoppet på utrikeshandelsminister Anna Hallbergs Sverigeresa "Hela Sverige Exporterar". Kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) hälsade välkommen till Exportdagen den 5 december, som arrangerades av Regional Exportsamverkan på Gävle Konserthus.

Under dagen genomfördes föreläsningar med ett 100-tal deltagare, rundabordssamtal och ett gemensamt företagsbesök hos Mackmyra Svensk Whisky där VD Magnus Dandanell tog emot en delegation bestående av utrikeshandelsministern, kommunstyrelsens ordförande, representanter från Region Gävleborg, Almi, Business Sweden och Mellansvenska Handelskammaren samt Gävle kommuns näringslivsdirektör.

Under företagsbesöket visade VD Magnus Dandanell upp Mackmyra Whiskyby och presenterade Mackmyras exportresa med möjligheter och utmaningar.

– Såväl Exportdagen som företagsbesöket på Mackmyra visar hur viktigt det är för Gävle och Gävleborg med export och internationalisering. En femtedel av regionens arbetskraft finns i exporterande företag och enligt en nyligen genomförd undersökning finns det 1221 exportföretag i Gävleborg, varav mer än hälften i Gävle. Vi behöver fortsatta att satsa på att underlätta för företag som vill påbörja eller utveckla sin exportverksamhet genom god samordning med de olika exportfrämjande aktörerna som stod bakom Exportdagen, säger Åsa Wiklund Lång (S).

I samband med Exportdagen deltog både utrikeshandelsminister Anna Hallberg och kommunstyrelsens ordförande i rundabordssamtal med företag från Gävleborg. Samtalens fokus låg på företagens utmaningar och erfarenheter kring export.