Så ska Gävle förbättra företagsklimatet

Helene Åkerlind och Mikael Durnik
Bemötandeutbildning, digital företagarpanel och fler besök hos Gävles företagare. Så kommer Gävle kommun att växla upp arbetet för att bidra till att förbättra företagsklimatet. - Vi har kavlat upp armarna och kommer att göra vårt bästa för företagarna i Gävle, säger kommunalråd Helene Åkerlind (L).

När Svenskt Näringsliv presenterade sin enkätundersökning i maj visade resultatet att företagarnas sammanfattande omdöme till kommunen backat från 2,8 till 2,6. Målgruppen för Svenskt Näringslivs undersökning är företag med minst en anställd, och organisationen skickade ut enkäten till 400 mottagare. Nu presenteras enkätsvaren för Sveriges alla kommuner i en gemensam ranking.

Vi jobbar aktivt för att förbättra företagsklimatet i Gävle tillsammans med företagarna. Enkäten genomfördes i början av året, sedan dess har vi satsat ännu mer på utbildningar i bemötande, vi har utökat dialogen med och besöken hos våra företagare och vi har också påbörjat arbetet med vår lokala upphandlingsenhet för en god lokal affär. Vi vill verkligen få till en förändring där företagare ska känna stolthet över att bedriva sin verksamhet i Gävle, säger kommunalråd Helene Åkerlind (L).

Totalt har 163 företagare i Gävle besvarat Svenskt Näringslivs enkät, och på tisdagen presenterade organisationen att Gävle faller 19 platser, och placerar sig på plats 273 av landets 290 kommuner.

Gävle har aldrig legat så lågt i rankingen som i år. Företagen efterlyser en ökad förståelse, en bättre myndighetsutövning i form av upphandling, tillämpning av lagar och regler, bemötande och service. Dialogen mellan kommunen och företagen måste bli just mer en dialog, där kommunledningen visar ett genuint engagemang och intresse för företagen och företagandet, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.

Den 1 augusti tillträdde Mattias Durnik som ny näringslivsdirektör i Gävle kommun. Hans uppdrag är att under hösten forma en näringslivsavdelning, där näringslivsenheten samlas tillsammans med inköpsenheten och internationella kontoret.

Vi kommer kunna ta ett större och mer strategiskt grepp kring hur Gävle, genom Näringslivsprogrammet, arbetar med sitt företagsklimat. Vi har exempelvis i dag flera bra träffar med företag och företagarföreningar, men genom att arbeta med företagsbesök på ett mer strukturerat sätt kommer vi att nå fler företag och få en bättre förståelse för företagarna i deras vardag, säger Mattias Durnik.

Vi ska även utveckla vårt interna arbete med att utbilda i bemötande, attityder och service till företag. Vi ser redan ljusglimtar i det arbetet när det gäller förbättringar i den nöjd kund-index-undersökning vi deltar i genom Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och landsting. Men nu tar vi ett omtag med sikte på att fortsätta utveckla Gävle till en plats där företag både är och känner sig uppskattade, säger Mattias Durnik.

Nästa år kommer kommunen dessutom att lansera en digital företagarpanel, där fler ska kunna tycka till och påverka.

Vi vill prova nya former och kanaler för att utveckla vårt företagsklimat. För att nå ett resultat vill vi inte bara ha dialog utan en dialog med kvalité, där vi kan gå från ord till handling, säger Helene Åkerlind (L).

Vad tycker du?
  • Gilla (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)