Nyhetsbrev till dig som är god man eller förvaltare i Gävle kommun – juni 2019

Till dig som är god man eller förvaltare i Gävle kommun Juni 2019

Information

Försäkringskassan – merkostnadsersättning

Försäkringskassan anordnade ett webbinarium hösten 2018 inför de nya bestämmelserna om merkostnadsersättning. Webbinariet finns inspelat och kan ses på Försäkringskassans hemsida. Där finns också svar på flera frågor från webbinariet.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS har bett landets överförmyndarverksamheter att sprida information om förbundet och nu särskilt om deras som har lagreglerade frivilliguppdrag ”Prata frivilliguppdrag på nätet”. Läs
mer på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares hemsida.

Ny e-tjänst – ansökan om samtycke

Nu kan ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till t ex fastighetsförsäljning göras via e-tjänst.

Påminnelse angående redovisning till huvudman

Du som är god man eller förvaltare är skyldig att redovisa din förvaltning för huvudmannen om denne begär det.

Hemsidor

www.gavle.se
www.forsakringskassan.se
www.rfs.se

Kontaktuppgifter

Gävle kommuns kundtjänst,
telefonnummer 026-178000

E-postadress överförmyndarenheten:

overformyndarnamnden@gavle.se

Länk till information, blanketter och e-tjänster

https://www.gavle.se/service-ochinformation/omsorg-ochstod/uppdrag-i-kommunen/uppdragsom-god-man-eller-forvaltare/for-digsom-ar-god-man-eller-forvaltare/

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)