Ändrad rutin gällande uppsägning av plats på fritidsklubb

Rutinen för uppsägning av plats på fritidsklubb har ändrats.

Vårdnadshavaren säger upp sitt barns plats på fritidsklubben genom att fylla i blanketten Uppsägning plats i fritidsklubb. Blanketten lämnas in till den fritidsklubb som barnet går på. Uppsägningstiden är 1 månad från och med det datum blanketten ankomstregistrerats på fritidsklubben.

Terminsavgiften återbetalas ej vid uppsägning under terminen. Vårdnadshavare ansvarar för att säga upp sitt barns plats vid skolbyte.