Uppdaterade rekommendationer beträffande provtagning

Region Gävleborgs smittskydd rekommenderar provtagning av alla personer med symtom på covid-19 oavsett vaccinationsstatus.

Rekommendation gäller

  • barn i förskoleklass
  • elever i årskurs 1 – 9
  • elever i gymnasieskolan

De som har genomgått covid-19 det senaste halvåret undantas generellt från testning.

Alla barn och elever rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion
Eftersom vi har en omfattande spridning av RS-virus är det fortsatt mycket viktigt att de som har symtom på luftvägsinfektion stannar hemma från förskolan, skolan och andra aktiviteter. Det gäller även vid negativt testsvar för covid-19 och vaccinerade.

När ska mitt barn stanna hemma