Information angående smittspårning covid-19

Region Gävlebors smittskyddsenhet ansvarar för att initiera provtagning vid smittspårning i vår verksamhet.

Just nu är det brist på test- och smittspårningskapacitet i hela landet. Region Gävleborg har därför beslutat att endast elever och vuxna som har symtom provtas (undantag görs för medarbetare inom vård och omsorg).