Upprop torsdag 19 augusti

Välkommen till upprop på torsdag den 19 augusti

Uppropstider för samtliga årskurser är 9.00-10.00.