Vi håller stängt tills vidare..

Med anledning av Covid-19
STÄNGT
Hemlingbystugan
Då Sverige har en fortsatt hög smittspridning i samhället
och belastningen på sjukvården är allvarlig skärper nu
regeringen och Folkhälsomyndigheten de allmänna råden
och restriktionerna ytterligare. Statliga, regionala och
kommunala verksamheter som inte är nödvändiga ska
stängas ned.
I Gävle innebär det att Hemlingbystugan samt kommunala
badhus och idrottsanläggningar håller stängt för
allmänheten och all föreningsverksamhet tills vidare.
Håll i – håll ut – tillsammans hjälps vi åt!
www.gavle.se