”Agnes kulturhus” juryns förslag till kommunstyrelsen

Juryn hade 700 namn att ta ställning till när kultur- och bildningscenter ska få sitt namn. I slutänden blev ”Agnes kulturhus” juryns förslag till kommunstyrelsen. Agnes är den kända författaren Agnes von Krusenstjerna, som växte upp i Gävle i början av 1900-talet. Namnförslaget lämnades av Anna Wikfeldt och Anders Eklind. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om namn vid sitt möte den 12 oktober.

-Vi tycker att det är fint att lyfta fram en kvinnlig kulturpersonlighet som anknyter till Gävles historia. Hon var en kontroversiell person som stod upp för kvinnors rätt att uttrycka sig fritt och utmanande etablissemanget på sin tid. Förslaget vann överlägset och vi är övertygade om att det snabbt blir etablerat hos Gävleborna, säger Jörgen Edsvik (S), jurymedlem och ordförande i den politiska referensgruppen för kultur- och bildningscenter.

Förslaget lämnades in av Anna Wikfeldt och Anders Eklindoch de vinner, utöver äran, ett årskort på Bio 7:an, Fjärran höjder, ett års plus-prenumeration på Arbetarbladet samt ett abonnemang till Gävle Symfoniorkester.

– Vi är glada och överraskade över att vårt förslag vann. Som vi skrev i vår motivering var Agnes von Krusenstjerna en av de stora Gävleskildrarna, bland annat i boken Fattigadel. Hon vågade sticka ut och var på sin tid en av landets mest kontroversiella författare. Agnes är värd att få ett eget hus och Gävleborna ett kulturhus som vågar sticka ut, säger Anna Wikfeldt och Anders Eklind.

29 september fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om byggnadslov för kultur- och bildningscenter och nästa steg är att riva den befintliga byggnaden för att under 2022 börja bygget av Agnes kulturhus. Målsättningen är att huset står klart för inflyttning under 2023.

Byggnaden får en modern utformning i form, färg och material som ska smälta väl in i omgivningen och ska bland annat innehålla bibliotek, turistcenter, Bio 7:an, konsthall, digitalt centrum, hörsal och kafé. Valet av vilka verksamheter baseras på förslag och synpunkter från Gävleborna.

Agnes von Krusenstjerna föddes 1894 och fick sitt genombrott med romanerna om Tony som publicerades på 20-talet. Böckerna väckte uppmärksamhet genom sin sexuella öppenhet. Hennes senare romanserie ”Fröknarna von Pahlen” skapade kontrovers då de bland annat skildrade homosexualitet. Detta ledde till det som kom att kallas Krusenstjernafejden, där en viktig aspekt var kvinnors rättighet att verbalt uttrycka sig fritt och kampen för en friare sexualmoral.