Ansök om skolskjuts och elevresor inför höstens skolstart – läsår 2023–2024

Elever som har behov av att åka buss till och från sin skola under läsår 2023-2024 kan ansöka om skolskjuts och elevresa.

För elever i grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola)

För att vi ska hinna ta beslut innan höstens skolstart vill vi att du ansöker senast 31 maj. Läs mer och ansök.

För elever i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

För att vi ska hinna ta beslut innan höstens skolstart vill vi att du ansöker senast 31 juli. Läs mer och ansök.