Ansök om tillfälliga fartgupp mellan 1 april – 31 maj

Om du bor längs en kommunal bostadsgata och upplever att hastigheten är för hög kan du ansöka om att få ställa ut tillfälliga fartgupp. Sista ansökningsdag är 31 maj. Ett beviljat tillstånd innebär att du får placera ut fartguppen under perioden 15 maj – 1 oktober.

Privatpersoner bekostar fartgupp själv och ansvarar för att placera ut och ta bort dom senast 30 september. Ett tillstånd gäller under det år som du ansökt. Om behovet av fartgupp finns nästa år ska du ansöka igen.
Med tillfälliga fartgupp menas de avlånga gummigupp som ligger på gatan. Blomlådor tillåts inte.

Läs mer om hur du ansöker samt regler kring placering av fartgupp här.