Årets sista sammanträde för kommunstyrelsen

Hör Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande, och William Elofsson (M), kommunalråd i opposition, sammanfatta några av de beslut som kommunstyrelsen fattade vid årets sista sammanträde.