Buller med anledning av pålningsarbete vid Agnes kulturhus – förlängt till vecka 47

Arbetet med pålningen för byggnadens grund kommer att förlängas preliminärt till vecka 47. Pålningsarbetet kommer att behöva ske även på fredagar kommande veckor då vissa arbetsmoment tillkommit.

Vecka 46 (14 – 18 november)

Spontning sker på en mindre yta för fettavskiljare och pumpbrunn. De ska placeras på en lägre nivå än källarplanet. Spontningen beräknas ta två arbetsdagar.
Pålningen fortsätter, nu med stålpålar i stället för betongpålar. Båda varianterna behövs för att få en stabil grund. Ljudet kan låta annorlunda jämfört med betongpålning. Pålning beräknas pågå under två veckor.

Betongarbeten till fundamentet under bottenplattan kommer igång.

Arbetstider för bulleralstrande arbeten

Arbetstiderna för pålning kommer att vara måndag- torsdag kl 7-18 samt fredagar kl 7-17.
Med undantag för måndag och tisdag vecka 45 då inga bulleralstrande arbeten kommer ske.

Arbetstiderna kan ändras med kort varsel men sker alltid inom Naturvårdsverkets riktlinjer. Riktlinjer för att utföra bulleralstrande arbeten är kl 7-19 måndag-fredag. Vi ber om överseende med de oljud som arbetet medför och de snabba omställningar som ibland behöver göras.

Kontakt vid frågor

Kundservice, Gavlefastigheter
info@gavlefastigheter.se
Telefon: 026-17 82 60