Dags att fatta beslut om nästa års budget – Följ kommunfullmäktige på webben 22 november

Måndag 22 november sammanträder kommunfullmäktige i Spegelsalen i Stadshuset i Gävle.

Bland annat kommer politikerna att fatta beslut om vilken budget som ska gälla för kommande år.

Här kan du följa debatten från klockan 09.00 på måndag.

Här kan du se alla ärenden inför sammanträdet.