Den styrande majoriteten har presenterat sitt budgetförslag

Pressträff gällande budget för 2024
Måndag 23 oktober presenterade Gävle kommuns politiska majoritet Samling för Gävle (som består av S, MP, C, L och KD) sitt förslag till budget för 2024 på en pressträff.

Ta del av presentationen


Både majoritetens och oppositionens budgetförslag kommer att presenteras vid kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde tisdag 20 november. Alla handlingar inför mötet publiceras i kallelsen drygt en vecka före sammanträdet. Ta del av kallelserna.

Beslut om budget med tillhörande kommunplan för 2024 och utblick mot 2026 kommer att tas av kommunfullmäktige måndag 27 november. Du kommer att kunna följa budgetdebatten via webbsändningen på gavle.se.