Enkät till unga om våld i nära relationer

INTE OK!
En enkätundersökning, riktad till kommunens barn och unga i åldern 13- 24 år, ska visa hur utbrett våld i nära relationer bland unga är i Gävle.  I undersökningen får deltagarna svara på frågor om de utsatts för våld i en relation, på nätet eller i hemmet. Undersökningen ger också möjlighet att ge information om var det går att få hjälp om man är utsatt för våld.

Den medborgarundersökning som Gävle kommun gjorde 2017 om våld i nära relationer visade att unga mellan 18 och 35 i högre grad var utsatta för våld i nära relationer, jämfört med de äldre som deltog i undersökningen. Enligt Brottsförebygganderådet, BRÅ, (2018) uppger unga tjejer i åldern 16–24 år oftare att de blivit utsatta för våld i nära relationer än kvinnor över 25 år.

– Det är skrämmande att våld i nära relationer är så utbrett som det verkar vara bland unga. Vi vill med den här enkäten nå de unga med budskap om att våld i en nära relation inte är ok. Och samtidigt berätta var de som utsatts kan vända sig för att få stöd och hjälp, säger Cecilia Vågberg, socialhållbarhets strateg.

Med enkäten vill kommunen öka kunskapen bland unga om vad som kan betraktas som våld i tex relationen med en partner, med föräldrar hemma och vad som räknas som våld på nätet och samtidigt få en uppfattning om hur utbrett våld i nära relationer är i Gävle.

–  Enkäten blir en hjälp för oss att se vilka insatser vi behöver göra framöver för att nå de unga som är utsatta och bidra till att minska våldet, säger Jörgen Edsvik (S), politiskt ansvarig för kommunens sociala hållbarhetsprogram.

Enkäten riktar sig även till ungdomar i skolåldern.

-Det här är en viktig fråga att uppmärksamma och sprida information om. Enkäten kan bli ytterligare en väg för att nå ut med stöd till de som behöver det, säger Tomas Hartikainen, chef sektor utbildning.

Enkäten kommer främst att spridas via filmer på Instagram men finns också tillgänglig här. Alla som deltar är anonyma. Enkäten är öppen mellan 15 – 29 november.