Erbjudandet om gratis bussresor avbryts efter Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Stadsbuss vid hållplatsen vid Rådhustorget
Folkhälsomyndigheten införde på onsdagen rekommendationer för att undvika trängsel i kollektivtrafiken i syfte att minska smittspridningen av coronavirus. Med anledning av detta avslutar Gävle kommun erbjudandet om kostnadsfria bussresor med X-trafiks stadsbussar och regionbussar under helgerna i december.

Erbjudandet har varit väldigt populärt bland kommuninvånarna, och många har utnyttjat möjligheten att resa kollektivt till centrum för att julhandla. Därför känns det så klart tråkigt att avsluta erbjudandet, men det är nödvändigt för oss att fatta detta beslut. Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för att minska smittspridningen, säger Åsa Wiklund Lång, (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med onsdag 8 december att man ska undvika trängsel i kollektivtrafiken genom att åka vid andra tidpunkter, alternativt välja andra transportmedel. Under de två helger som erbjudandet om kostnadsfria bussresor har gällt (27–28 november och 4–5 december) har antalet bussresenärer legat på näst intill samma nivåer som vid samma tidpunkt 2019, innan pandemin. I och med beslutet att avbryta erbjudandet så innebär det att busspriserna för helgerna 11–12, 18–19 samt 25–26 december återgår till normal taxa.

När erbjudandet togs fram var kommunstyrelsen tydliga med att det gäller så länge inga nya rekommendationer kopplat till kollektivtrafikresor och trängsel införs. I och med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer behövde vi fatta detta nödvändiga beslut för att minska risken för ytterligare smittspridning i samhället, säger Åsa Wiklund Lång (S).

Med tanke på de nya rekommendationerna som gäller från 8 december tycker vi att det här är ett klokt beslut, säger Andreas Eriksson, avdelningschef på X-trafik. Vi fortsätter att köra all trafik som vanligt och ber våra resenärer att resa med omtanke och tänka på att hålla avstånd ombord och vid på- och avstigning, att om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafiken genom att inte resa i rusningstrafik samt att vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas.