Ett stort tack till alla som bidragit till att minska följderna av regnovädret

Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande riktar ett varmt tack till alla privatpersoner, företag och organisationer om ställt upp för varandra under det värsta regnoväder som drabbat Sverige.

Jag vill tacka alla, såväl privatpersoner, som företagare, som grannar och organisationer som på ett enastående sätt har stöttat varandra i den svåra situation vi har befunnit oss i. Vi vet att klimatet kommer att gäcka oss fler gånger i framtiden och vi behöver prata om hur vi kan samverka på ett bättre sätt och hur vi alla kan stå rustade både som privatpersoner, näringsidkare och samhälle.