Familjestödet i Gävle kommun erbjuder digitalt stöd

Familjestödet erbjuder stöd till alla föräldrar med barn 0 - 20 år i alla de utmaningar som föräldraskapet innebär. Under rådande pandemi erbjuder vi stöd digitalt.
  • Familjestödschatten – Här kan du få hjälp och stöd i allt som berör ditt föräldraskap. Chatten bemannas av Familjestödets medarbetare och du är helt anonym i dina funderingar.
  • Telefonrådgivning – Via 026-17 89 66 kommer du i kontakt med Familjestödets medarbetare och du kan välja att samtala och rådfråga via telefon eller boka in en tid för stödsamtal digitalt via Teams.
  • Råd och stöd via videosamtal på Teams – Videosamtalen kan till exempel handla om föräldrarollen, barns utveckling och självkänsla, ansvar och gränser eller jobbiga relationer. I samtalen får du möjlighet att prata om det du upplever som problem.

Läs mer på www.gavle.se/familjestodet.