Följ kommunfullmäktiges sammanträde på måndag den 23 maj

Lyssna på debatterna och ta del av besluten som fattas.

Se mötet live kl. 09.00 eller i efterhand på www.gavle.se/webbtv