Se kommunfullmäktiges sändning i efterhand

Lyssna på debatterna och ta del av besluten som fattas.

Se mötet live kl. 09.00 eller i efterhand på www.gavle.se/webbtv