Fortsatt hårdare rekommendationer i Gävleborg

Händer som tvättar sig i vattenkran.
På grund av den höga smittspridningen i Gävleborgs län kvarstår de förhållningsregler som gällt under en tid i länet. De gäller även de som redan vaccinerats.

På grund av den höga smittspridningen i Gävleborgs län kvarstår de förhållningsregler som gällt under en tid i länet. De gäller även de som redan vaccinerats. Detta går emot de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gick ut med den 16 april.

Den höga smittspridningen i länet ger ett hårt tryck på vården och det är viktigt att förhålla sig till de lokala rekommendationer som meddelats av smittskyddet i Region Gävleborg.

Ytterligare information finns på Region Gävleborgs hemsida