Gävle bästa Håll Sverige rent kommun för andra året i rad

Stiftelsen Håll Sverige rent placerar för andra året i rad Gävle i topp i sin årliga ranking av arbetet mot nedskräpning i Sveriges kommuner. I motiveringen anges det breda engagemanget i Gävle för miljö- och hållbarhetsfrågor, inte minst arbetet med hållbarhetscertifierade skolor – Grön Flagg- deltagarrekord i Skräpplockardagarna och satsning på Lärande för hållbar utveckling i Utbildning Gävles verksamheter.

-Ett glädjande kvitto på att vi arbetar i rätt riktning. Men vi slår oss inte till ro utan fortsätter utveckla vårt arbete för en hållbar framtid med stöd i vårt nya miljöstrategiska program. Vi har alla ett ansvar att bidra till en bra miljö och ett långsiktigt hållbart klimat, att vi ska slippa drabbas av fler skyfall som det som föll i augusti, säger Terese Metz (MP), kommunalråd med ansvar för klimat- och miljöfrågor.

Håll Sverige rents motiveringen till segern lyder:

Gävle – för ett brett engagemang med deltagarrekord i Skräpplockardagarna och fortsatt utveckling av arbetet med Grön Flagg och Lärande för hållbar utveckling (LHU) i Utbildning Gävles verksamheter.

-Vi är stolta över arbetet med lärande för hållbar utveckling som vi gör inom Utbildnings Gävles verksamheter. Ska vi få långsiktigt hållbara resultat måste våra barn få kunskap och redskap för att kunna göra informerade och bra val för sin och planetens framtid, säger Sofia Lord, miljöstrateg och stöd för lärande för hållbar utveckling inom Utbildning Gävle.

Sedan topplaceringen 2020 har Gävle kommun driva det miljöstrategiska arbetet vidare genom att bland annat anta en ny Klimatfärdplan och en ny Kretsloppsplan. Inom ramen för dessa finns mål om att minska och förebygga nedskräpning och underlätta Gävlebornas möjligheter att resa hållbart, återbruka och återvinna.

-Coronapandemins budskap Håll i och håll ut präglar också hur vi tänker och planerar för en hållbar framtid. I Gävle finns ett stort och brett engagemang för vår gemensamma framtid, det såg vi inte minst under skräpplockardagarna som samlade nästan 15 000 deltagare, säger Bodil Dürebrandt, miljöstrateg, Styrning och stöd.

Under året har Gästrike återvinnares miljöpedagoger bjudit in till ”plodding”, att paddla och plocka skräp under Kusträddardagarna. Kommunen har också testat Håll Sverige rents nudging-kampanj för att få fler att fimpa rätt, genomfört skräpmätningar och stöttat det ökande intresset för magnetsfiske och har med hjälp av privatpersoner fick under sommaren upp stora mängder skrot ur Gavleån.

Resultatet i rankingen presenterades den 1 december.

Håll Sverige Rents kommunindex | Håll Sverige Rent (hsr.se)