Gävle har fått en ny grön mötesoas – Primaparken på Nordost

- Visst blev parken prima! Det känns extra viktigt i dessa tider, när vi inte kan träffa nära och kära på samma sätt som vanligt, att öppna en ny mötesplats utomhus. Därför blir Primaparken ett välkommet tillskott till Gävles parker för alla åldrar, säger Erika Klang, landskapsarkitekt vid Livsmiljö Gävle.

Gävle har fått en ny park. Primaparken ligger på Nordost i Gävle och är en fickpark, en liten park bland tät bebyggelse med ett rikt innehåll. Parken har döpts efter kvartersnamnet Prima.

Det är alltid viktigt med bra utemiljöer för att människor ska må bra och för att städer ska vara attraktiva att bo och leva i för alla åldrar. Men under pandemin har intresset för våra gröna utomhusmiljöer ökat markant.

Grönare och tryggare plats
Den tidigare platsen upplevdes som mörk, eftersatt och otrygg mellan bostadshusen på Nordost. Landskapsarkitekterna har tagit fasta på önskemålen från de boende att Primaparken ska vara ett lugnare alternativ till den stora fina cirkuslekplatsen som Gavlegårdarna byggt i närheten.  Parken bjuder, trots sin litenhet, på balanslek och upptäckarglädje samt möjlighet till rollek för de yngre barnen med tema naturpedagogik. Det är en naturlekplats med buskar att leka i, träd, kullar och blommor – ett mindre ekosystem som förhoppningsvis lockar till nyfikenhet och förståelse för naturen.

Boule och insektshotell
Primaparken har olika typer av sittmöbler som gör att besökaren kan välja att sitta i sol eller skugga, ostört eller tillsammans med andra. Här kan besökaren  slå sig ned i någon av hammockarna under träden och njuta av insektsvänliga planteringar och insektshotell.Det finns också öppna ytor, både på gräs och grus, för spontan aktivitet så som yoga, boulespel och picknick.

I dialogen kom det in förslag på en bouleplan och här finns det nu en iordningställd yta som möjliggör boulespel på Nordost. Förhoppningen är att detta kommer få spelare som inte bor i området att hitta hit, säger Erika Klang.

De öppna ytorna, tillsammans med lekplatsen, gör att det nu finns aktiviteter för både vuxna och barn.
-Den nya parken öppnar upp området för fler människor. Den nya belysningen gör också platsen mer attraktiv och trygg året om, säger Erika Klang.

Roligt att skapa tillsammans
-Vi vill verkligen tacka alla människor som delat med sig av sina idéer om utformningen av parken. Det är fantastiskt roligt att skapa parker tillsammans med människor som ska använda den sen. Vi hoppas att vi lyckats förverkliga en del av alla önskemål för parken, säger Erika Klang som tillsammans med kollegan Anna Nordin har utformat Primaparken.

Under maj 2019 genomförde Gävle kommun dialoger med de boende och andra intresserade Gävlebor. Under perioden augusti till november i år har parken byggts. Parken har en budget på 3 miljoner kronor.  Häften, dvs 1,5 miljoner kronor, är ett statsbidrag från Delegationen mot segregationDelmos.

Det är en park som ska fungera som en bro mellan olika stadsdelar, åldersgrupper och bakgrund dvs bidrar till att bryta segregation.