Gävle klättrar 83 platser i årets småföretagarindex

Drönarbild över Gavleån.
Gävle kommun klättrar från plats 246 till 163 i Småföretagarnas riksförbunds årliga mätning småföretagarindex. Mätningen är en sammanställning över hur småföretagens förutsättningar i Sveriges kommuner ser ut.

Det är glädjande att se att Gävles resultat förbättras i mätningen, det visar hur viktigt det är att vi arbetar tillsammans för att främja små och medelstora företag. För kommunens del fortsätter det arbetet, bland annat inom vårt nya Näringslivprogram där vi kommer att jobba ännu bredare med näringslivsfrågor i kommunen och i ett nära samarbete med näringslivet och andra aktörer som påverkar förutsättningarna för små och medelstora företag, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

I indexen rankas Sveriges 290 kommuner baserat på offentlig statistik om nio olika dimensioner av företagande. Dessa dimensioner tillsammans ger en helhetsbild av de lokala förutsättningarna.
I tre områden ligger Gävle bättre än snittet i landet; kapitalförsörjningen, demografin och den lokala marknaden. Men i sex områden ligger Gävle sämre än snittet, däribland överlevnadsgraden bland nya företag, den kommunala näringspolitiken och kommunens välfärdsåtagande.

Småföretagarindexen genomfördes i år för tredje gången och Gävle har gått från plats 255 år 2020, till plats 246 år 2021 och tog nu ett stort kliv uppåt till plats 163.

Vi har såklart en bra bit kvar i vårt förbättringsarbete vad gäller Gävles företagsklimat och förutsättningar för små och medelstora företag men den utvecklingskurva som vi ser i småföretagarindexet visar att det går åt rätt håll. Det är glädjande att Gävle tar det näst största klivet uppåt i indexet när vi jämförs med den kategori som heter Sveriges 21 större städer, säger Mattias Durnik, näringslivsdirektör, Gävle kommun.

Läs SmåföretagarIndex 2022 rapport på Småföretagarnas Riksförbund webbplats