Gävle kommun anpassar verksamheten när corona-restriktioner tas bort

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att från och med den 29 september ta bort restriktionerna med anledning av corona.

Gävle kommun följer myndigheternas rekommendationer, och här på gavle.se hittar du fortfarande information om våra stöd, kontaktvägar och vilka verksamheter som påverkas.

Fortfarande gäller att hålla god handhygien och att stanna hemma vid sjukdomssymptom.

De som inte är vaccinerade ska fortsätta hålla distans till andra, för att undvika att sprida smitta eller själv bli smittad.

Vi har ett stort personligt ansvar för att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Gävle kommun uppmanar alla, som kan, att vaccinera sig, för sin egen och för andras skull.