Gävle kommun förstärker samarbetet med Blåklockan och Stickan

Gävle kommun har tecknat en överenskommelse med Kvinnojouren Blåklockan och Stickan – en krismottagning för män - som innebär ett långsiktigt samarbete och finansiering av jourernas verksamheter. Avtalet gäller inledningsvis i tre år. Det utökade samarbetet ger möjlighet till ökat stöd till kvinnor och barn som utsätts för våld, förtryck eller hot av närstående och stöd till män som genomgår kriser i livet.

Den nya formen för samarbete och finansiering är en del av det stärkta arbetet för att Gävle ska bli en kommun fri från våld, både i hemmet och offentliga miljöer.

Genom att teckna mer långsiktiga avtal med Blåklockan och Stickan kan vi trygga och stärka finansieringen för deras viktiga verksamheter på längre sikt. Gävle ska vara en kommun fri från våld och det här är särskilt viktigt med tanke på att det nu under pandemin larmas om en ökning av våldet i nära relationer, säger Lars Öberg (S), Socialnämndens ordförande.

Överenskommelsen ger bättre och mer långsiktiga förutsättningar för Blåklockan och Stickan och innebär att ett så kallat ideellt offentligt partnerskap, IOP inleds mellan kommunen och de två jourerna.

Långsiktigheten underlättar för oss och gör att vi kan ha en ännu bättre tillgänglighet för de kvinnor som har behov av våra insatser, säger Lisa Pehrsdotter, ordförande i Kvinnojouren Blåklockan i Gävle.

Genom överenskommelsen kan vi säkerställa möjligheten att män som är i behov av stöd kan få tillgång till det, säger Tord Fredriksen, ordförande i Stickan – en krismottagning för män i Gävle.

Kvinnojouren Blåklockan

Kvinnojouren Blåklockan erbjuder stöd till kvinnor och barn som på olika sätt utsätts för våld, förtryck och/eller hot av närstående. Mer information: www.blaklockan.com

Stickan – en krismottagning för män

Stickan – en krismottagning för män drivs som en ideell förening som erbjuder stöd till män i alla åldrar som genomgår kriser i livet. Mer information: www.stickan.se

Kontakt

Lars Öberg (S), ordförande i socialnämnden, Gävle kommun, tfn 026-17 97 56
Lisa Pehrsdotter, ordförande i Blåklockan Gävle, tfn 070-665 06 67
Tord Fredriksen, ordförande i Stickan – en krismottagning för män i Gävle, tfn 070-827 95 82