Gävle kommun har antagit ett nytt näringslivsprogram

Kommunfullmäktige fattade den 27 september beslut om ett nytt näringslivprogram.

Programmet har tagits fram i samarbete med Gävles näringsliv och målsättningen är att Gävle kommuns alla verksamheter, sektorer och bolag ska arbeta för att skapa ett allt bättre företagsklimat.

Läs mer om Gävle kommuns näringslivsprogram.