Gävle kommun samverkar med Polisen för att förebygga brott

Tre personer står tillsammans. En man, en kvinna och en polis
Gävle, Uppsala och Västerås kommun samverkar tillsammans med ledningen inom Polisregion Mitt för att dela erfarenheter och stärka varandras arbetssätt. Tisdag 17 oktober stod Gävle kommun värd för årets brottsförebyggande samverkansmöte i Konserthuset.

– Vårt nära samarbete med polisen och kommuner med liknande utmaningar bidrar till bättre träffsäkerhet i våra arbetssätt. Det är bara genom gemensamma krafter som vi kan bryta en negativ utveckling. Varje gång vi ses så kan vi ta ytterligare steg tillsammans vilket är oerhört värdefullt, säger Åsa Wiklund Lång (S) kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun.

Förutom att delge varandra en aktuell lägesbild från respektive lokalpolisområde i Uppland, Västmanland och Gävleborg diskuterade deltagarna ny lagstiftning och framgångsrika arbetssätt.

– Det är jättevärdefullt med den här typen av strategiskt utbyte om viktiga framtidsfrågor, men även att få dela goda exempel från vardagen. Samverkan är avgörande i det brottsförebyggande arbetet och allas medverkan är viktig. Tillsammans med kommunerna vill vi därför stärka de gemensamma krafterna i samhället för att skapa ett tryggare och säkrare lokalsamhälle, säger Temo Allenbäck, lokalpolisområdeschef i Gästrikland.

Samverkar brett

Gävle kommun genomför många olika insatser för att stärka det våldsförebyggande arbetet. Det innebär dels att förebygga att våld uppstår, dels att förebygga att våld upprepas. Kommunen utbildar, har dialog med medborgarna och samverkar med andra organisationer, polisområden och kommuner.

– Den brottslighet vi ser idag tar nya vägar och arbetet inom större geografiska områden blir viktigt. Gävle kommun deltar därför i ett samarbete mellan 14 större städer i Sverige som har en negativ utveckling främst vad gäller gängkriminalitet, skjutningar, sprängningar och den koppling det har till allt yngre gärningsmän, säger kommundirektör Göran Arnell.

Samarbetet samordnas av SKR och här delges bland annat information från berörda statliga myndigheter. Från Gävle kommun ingår kommunledning, socialtjänst och på sikt även skola och andra verksamheter.