Gävle kommun slutar stödja Limöbåten ekonomiskt

Limöbåten vid kaj
Gävle kommun upphör att stödja den reguljära båttrafiken till Limön ekonomiskt. Avtalet med nuvarande entreprenör kommer inte att omförhandlas och det kommer inte att genomföras en ny upphandling till nästa säsong.

Limöbåten är en kär och omhuldad del av Gävles skärgårdsliv. De flesta känner till den, men allt färre nyttjar möjligheten att ta båten till Limön. Antalet resor har sjunkit från 13 300 (2019) till 8 500 (2022). Under samma tidsperiod har kostnaderna ökat kraftigt. Säsongen 2023 har kostat kommunen 2,2 miljoner kronor.

Huvudskälet till att kommunen avslutar engagemanget i Limöbåten är att båttrafiken är oskäligt dyr i förhållande till allmännyttan. Subventioneringsgraden är mycket hög – och förväntas att bli ännu högre kommande år – men upphandlade entreprenörer har ändå svårt att få ekonomin att gå ihop.

Vi förstår mycket väl att det kan väcka många känslor, men Limöbåtens vara eller icke vara har diskuterats i många år och nu väljer Gävle kommun att kliva åt sidan. Passagerarunderlaget är så litet och kostnaderna så stora att kommunen i dag står för 300 kr per enkelresa, och det skulle troligtvis bli mer nästa säsong. Det är skattepengar som kan spenderas bättre, säger Anders Ekman (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Däremot skapas möjligheter för rent kommersiella aktörer, till exempel båttaxi, när kommunen kliver åt sidan.

En privat aktör kan vara mycket flexiblare med exempelvis storlek på båt och avgångstider och kan därför anpassa sin verksamhet på ett annat sätt, säger Anders Ekman.

Stugägare på Limön som varit beroende av Limöbåten för transport kommer att få söka andra alternativ.

Vi beklagar att det kan drabba enskilda arrendatorer, säger Anders Ekman.

En konsekvens är att Unga Örnas traditionella sommarkollo sannolikt upphör på Limön.

Vi i Gävle kommun är oändligt tacksamma för det engagemang och arbete som Unga Örnar har lagt i kolloverksamheten på Limön. Vi för gärna en dialog kring hur vi kan fortsätta stödja ett sommarkollo och om det kan bli aktuellt med en annan plats, säger Helene Börjesson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.