Gävle kommun söker röstmottagare till valet

Valsedel läggs ner i valurna
Söndagen den 11e september 2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. För att kunna genomföra valet behöver Gävle kommun närmare 500 röstmottagare. Rekryteringen pågår för fullt.

Den 24 augusti börjar förtidsröstningen i valet 2022 och 12 förtidsröstningslokaler ska då bemannas fram till valdagen. Under valdagen den 11 september är det 52 vallokaler som ska förses med röstmottagare. Till det här behöver valnämnden i Gävle kommun rekrytera mellan 450 och 500 personer.

Redan nu har över 200 personer som deltagit vid tidigare val tackat ja till att vara med även i år.

Som röstmottagare är du med och ser till att alla väljare i Gävle kommun får utöva sin demokratiska rättighet. Det brukar vara en givande dag och många återkommer val efter val som röstmottagare, säger Linda Löfvenius, valsamordnare.

Röstmottagarna måste ta del av en obligatorisk utbildning innan de påbörjar sitt uppdrag. Utbildningen ger röstmottagarna kunskap och verktyg så de kan utföra uppdraget samt förstå alla krav och regler för att kunna upprätthålla rättssäkerheten under valdagen.

Under valdagen är det röstmottagarnas uppgift att ta emot väljarna, hålla ordning i lokalen, ta emot rösterna och pricka av dem i röstlängden. När vallokalen har stängt deltar de sedan i rösträkningen.

Röstmottagarna får en ersättning för arbetet som baseras på vilket ansvar man har; röstmottagare, vice ordförande och ordförande.

Läs mer och lämna din anmälan på www.gavle.se/val2022