Gävle utvald till EU:s storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030

Gävle kommun ansökte och nu är det klart; EU-kommissionen har utsett Gävle till en av 100 europeiska städer som ska stödjas, främjas och visas upp under omställningen till en klimatneutralitet fram till år 2030. De utvalda städerna ska inspirera fler städer att följa efter.

– Klimatomställningen är vår största möjlighet för att skapa fler lokala gröna jobb, stärka industrins konkurrenskraft och säkerställa en hållbar framtid för våra barn- och unga. Vi är redan en av Sveriges bästa miljökommuner men eftersom klimatet är en global fråga så behöver vi inspiration även från städer även utanför Sveriges gränser, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Totalt var det 377 städer i Europa som ville ta sig an uppdraget att bli klimatneutral senast år 2030. Nu är det klart att Gävle är en av de utvalda städerna i missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer som drivs av EU-kommissionen. Från Sverige deltar sju städer; Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. I missionen finns Europas alla länder representerade.

För Gävle innebär deltagandet bland annat att kommunen skriver på ett klimatkontrakt och får hjälp med att utveckla en investeringsplan. Programmet har 360 miljoner euro i startfinansiering 2021–2023.

Deltagandet innebär även en möjlighet för Gävle att samarbeta och dela erfarenheter med andra drivna europeiska städer som också vill gå före i EU:s väg till att bli klimatneutral.

– Det är så betydelsefullt för klimatomställningen att visa att det är möjligt att ställa om på ett bra och rättvist sätt. Nu får vi 99 partners runt om i Europa som vill samma sak, det är ett fantastiskt sätt att både få tillgång till mer resurser och fler goda exempel på hur andra gör för minskade utsläpp. Utöver minskade utsläpp så kommer vi kunna skapa både framtidstro och jobbmöjligheter för Gävlebor och våra företag, säger Therese Metz (MP), kommunalråd.

Gävle är sedan 2021 en av 23 utvalda städer som deltar i det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2.0, med fokus på smarta, hållbara städer.

– EU-missionen kommer koppla ihop vårt lokala, regionala, nationella arbete med det europeiska. Som en av de 100 klimatneutrala och smarta städerna får vi tillgång till expertis och support, det öppnar också upp för extra finansieringsmöjligheter, innovation, lärande och nätverkande för att stödja arbetet för ett klimatneutralt Gävle, säger Christine Forsberg, enhetschef Övergripande planering, Gävle kommun.

Fakta om 100 klimatneutrala och smarta städer

Inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, driver EU-kommissionen missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer. Missionens syfte är att samordna och driva på Europas städers arbete med klimatomställning.

Målet med missionen är att skapa 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030, och att se till att de fungerar som experiment- och innovationshubbar för att alla europeiska städer ska kunna följa efter till 2050.