Gävleborna är nöjda med sin kommun men vill kunna påverka mer

Kvinna med barnvagn som sitter på en parkbänk vid ån.
Gävleborna är nöjda med Gävle kommun som plats att bo och leva på, det visar Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning. Områden som behöver förbättras är bland annat trygghet och invånarnas möjlighet att påverka. Majoriteten av deltagarna i undersökningen tycker också att de åtgärder som kommunen har vidtagit under coronapandemin är ganska eller mycket bra.

Av de 1 600 Gävlebor som i år fick hem SCB:s medborgarundersökning svarade 37 procent. Förutom de vanliga frågorna om hur det är att bo och leva i Gävle fick deltagarna i år även svara på frågor om hur coronapandemin påverkat dem och vad de tycker om de åtgärder som kommunen vidtagit.

35 procent av deltagarna uppger i undersökningen att coronapandemin har påverkat dem personligen ganska mycket och 19 procent upplever att de påverkats väldigt mycket. 41 procent svarar att de inte har påverkats så mycket.

På frågan vad de tycker om de åtgärder som Gävle kommun vidtagit under pandemin svarar 45 procent att åtgärderna är ganska bra, 16 procent tycker de är ganska dåliga och 14 procent upplever att åtgärderna är mycket bra. 64 procent tycker att kommunens sätt att informera vid samhällsstörningar, som exempelvis pandemin eller strömavbrott, är ganska eller mycket bra.

Vi är glada över att en majoritet tycker att vi hittills hanterat pandemin bra. Men vi måste fortsätta hålla i och hålla ut, både som enskilda medborgare och som kommun. Vi vet ännu inte när det här är över, och vi måste alla vara beredda på att vi kan behöva vidta ytterligare åtgärder, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den årligt återkommande delen av medborgarundersökningen visar att Gävleborna är nöjda med att bo i Gävle kommun och att de under de senaste tio åren har blivit mer nöjda med bland annat arbetsmöjligheter och utbildningsmöjligheter. I undersökningen får områden som kommersiellt utbud, utbildningsmöjligheter och kommunikationer höga betyg. 40 procent av medborgarna i Gävle kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 19 procent vill avråda från det.

Betyget för bostäder sjönk mellan 2010 och 2016 men har sedan dess klättrat uppåt igen och det närmar sig nu att Gävleborna är nöjda. Men bostäder är fortfarande, tillsammans med bland annat trygghet, invånarnas möjlighet att påverka samt förtroendet för kommunen och politikerna, områden som behöver förbättras enligt undersökningen.

Medborgarundersökningarna är ett viktigt redskap för att få kunskap om vad kommuninvånarna vill förbättra och utveckla i Gävle. Vi genomför nu ett batteri av insatser i trygghetsarbetet, vi har en hög takt i bostadsbyggandet där nya stadsdelar växer fram, vi har utökat antalet medborgadialoger och kommer under 2021 påbörja ett större demokrati- och dialogarbete med fokus på hur kommunens verksamheter och service kan förbättras och förenklas ur medborgarnas perspektiv. Det hoppas vi ger positiva resultat, säger Åsa Wiklund Lång.

Se resultaten på SCB:s webbplats