Hit kan du vända dig om du har frågor kopplat till översvämningen

Ikon av en pratbubbla med ett i inuti på en grön platta.

Kontakta rätt aktör för snabbast hjälp

Har du frågor om vatten i din källare – kontakta ditt försäkringbolag.

Har du frågor om ditt kommunala vatten eller ditt avloppsnät – kontakta Gästrike vatten.

För mer information om återvinning och var du slänger dina vattenskadade ägodelar – läs mer på Gästrike återvinnares hemsida

Har du frågor om din el – kontakta Gävle energi

Har du frågor om större trafikleder eller europavägar – kontakta Trafikverket

Allvarlig fara för liv och hälsa – ring 112

Stödlinjen är öppen för alla Gävlebor som har frågor eller funderingar gällande översvämningen.  Stödlinjen fungerar som rådgivande och kan lotsa dig vidare för rätt hjälp. Stödlinjen kan inte hjälpa till med praktiska saker. Du når stödlinjen på 026-17 87 00, vardagar kl. 9.00-12.00

Behöver du ha kontakt med Gävle kommun kopplat till våra verksamheter skola, omsorg, gator och allmänna ytor – kontakta Gävle kommuns kundtjänst.

Har du frågor om kommunala byggnader – kontakta Gavlefastigheter

Andra sidor för mer information

Gästrike räddningstjänst

Följ det senaste om översvämningen i lokalradion P4 Gävleborg

Senaste trafikinformationen från X-trafik