Inför läsåret 2021-2022 – ansök om skolskjuts senast 31 maj

Nu är det dags att ansöka om resor till skolan inför läsåret 2021-2022. Senast 31 maj vill vi ha ansökan för att hinna ta ett beslut inför höstterminens start.

Resor till skolan kan beviljas om eleven uppfyller de krav som ställs, bland annat på avstånd mellan hem och skola och om eleven går på sin placeringsskola. Resorna kan också se olika ut, men det vanligaste är att elever har busskort och åker med kollektivtrafik (stadsbussar) eller reser med beställningsbussar. Andra regler finns för elever i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Vårdnadshavare ansöker åt barn under 18 år. Elever över 18 år ansöker själv.

Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

För elever som går i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, läs mer och ansök här.

Gymnasieskola

För elever som går på gymnasieskola, läs mer och ansök här.

Viktigt att söka i tid

Om ansökan för läsåret 2021-2022 inkommer efter 31 maj 2021 kan det inte garanteras att beslut hinner tas innan höstterminen börjar. Handläggningstiden för ansökningar som inkommer efter 31 maj är upp till 6 veckor.

Elever som börjar årskurs 1 på gymnasiet har 31 juli som sista ansökningsdag.