Företagarstöd kopplat till coronarestriktioner – datum för att anmäla stöd via e-tjänst förlängs till 17 maj

Som tidigare informerats så har Gävle kommun fattat ett beslut att ge ytterligare stöd till företagare. Anledningen är fortsatta restriktioner kopplat till coronaviruset (covid-19). Här kommer mer information om utbetalning av stödet.

Du är berättigad till företagarstöd då du uppfyller någon av punkterna nedan:

  • Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som under 2020 betalat avgifter för platsupplåtelse för uteservering. Stödet motsvarar avgiften.
  • Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri och som betalat årlig kontrollavgift för livsmedel för år 2020. Stödet motsvarar kontrollavgiften.
  • Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som betalat årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd för år 2020. Stödet motsvarar tillsynsavgiften.

Hur får jag stödet utbetalt?
Du kan välja att få stödet utbetalt genom att anmäla dina kontouppgifter direkt till kommunen via vår e-tjänst alternativt genom att du får en utbetalningsavi.

• Gävle kommuns e-tjänst
Du identifierar dig med hjälp av bank-ID och anger till vilket bankgiro eller plusgiro stödet ska betalas ut. Om inget utbetalningsalternativ anges senast 2021-05-17 sker utbetalning via utbetalningsavi.
>> Länk till e-tjänsten.

• Kreditfaktura
En kreditfaktura kommer skickas ut som ett underlag för utbetalningen. Beloppet på kreditfakturan betalas ut till angivet bankgiro, plusgiro eller i form av en utbetalningsavi.

Kreditfakturan kan inte användas som avräkning mot andra avgifter inom Gävle Kommun. Kreditfakturor skickas ut löpande under en längre period, då det är ett arbete som kräver en stor manuell hantering.

Sista datum för anmälan via e-tjänst är 2021-05-17

Att Gävle kommun väljer att skicka ut en kreditfaktura istället för att efterskänka avgiften beror på gällande regler om stöd till näringslivet.