Lägesbild för trafik och allmänna ytor i Gävle efter skyfall

Här samlas en lägesbild av framkomligheten på kommunala vägar i Gävle efter regnovädret i augusti 2021.

Listan nedan uppdaterades 2021-09-09

Lägesbild för trafiken i Gävle

Stängda vägavsnitt

  • Del av Södra Norelundsvägen, Bomhus. Arbete med vägtrumma.

Innan beslut tas om att öppna upp nya vägavsnitt besiktas och städas platserna först.

Vägavsnitt med begränsad framkomlighet

  • Gång- och cykelbana mellan cirkulationsplatsen i Hemsta och cirkulationsplatsen vid Sörby Urfjäll.
  • Bönavägen i höjd med Engesbergs camping, Norrlandet. Ett körfält öppet för fordonstrafik.

Om du upplever andra bekymmer i trafiken eller på allmänna ytor, kontakta då Gävle kommuns kundtjänst.