Många intresserade av att prova hemtjänst och hemsjukvård på distans

Utvecklingen i Sverige innebär en allt äldre befolkning och fler väljer att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. För att kunna möta det ökade behovet av vård och omsorg i hemmet behöver Gävle kommun hitta nya arbetssätt.

Valbo/Forsbacka först ut att prova på

Genom projektet Hemtjänst och hemsjukvård på distans får kunder och patienter i Valbo/Forsbacka hemtjänstområde prova en digital platta och testa vilka insatser som går att utföra på distans.

Olika insatser prövas

De insatser som man börjat med är tillsyn genom videosamtal, att skicka och ta emot meddelanden och att få en påminnelse när det är dags att ta medicin.

Personer med hemsjukvård har också provat hur det är att mäta olika hälsovärden såsom blodtryck, vikt och syresättning med hjälp av olika sensorer. Värden som sen automatiskt skickas till hemsjukvården för uppföljning.

Fler kontakttillfällen än tidigare

En första kort utvärdering bland medarbetarna i arbetsgruppen visar att kunderna och patienterna får fler kontakttillfällen än tidigare och att de upplever en ökad trygghet, delaktighet och kvalitet.