Miljardsatsning på Gävles fortsatta utveckling

Snabbtåg kör in på Gävle centralstation
Regeringen har den 13 juni presenterat en ny plan för Sveriges infrastruktursatsningar. Det var i november 2021 som Trafikverket lanserade ett förslag på nationell transportplan för perioden 2022-2033, och där satsningen på Ostkustbanan kraftigt minskat från tidigare planer.

Nu har regeringen klivit in och justerat vissa satsningar. Bland annat tidigarelägger regeringen dubbelspåret norr om Gävle, och skjuter till ytterligare 5 miljarder.

Att satsningen nu tidigareläggs är betydelsefullt för vår växande stad, men också för medborgare och näringsliv i övriga landet. Utan dubbelspåret riskerar Gävle att bli en getingmidja mellan norra och södra Sverige, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Regeringens besked innebär en satsning med ytterligare fem miljarder på dubbelspår från Gävle till Kringlan strax söder om Axmar, utöver de 680 miljoner som Trafikverket tidigare aviserat. Den totala kostnaden för infrastrukturprojektet i Gävle är 7,2 miljarder. Enligt regeringens plan kan byggstart av sträckan Gävle-Kringlan påbörjas mellan år 2025-2027.

Enligt ett avtal med staten från 2017 ska Gävle kommun planera en stadsomvandling av Näringen till en hållbar stadsdel med byggnation av 6000 nya bostäder till år 2040, samt byggnation av ett stort logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen. I gengäld ska staten investera i dubbelspår och nya dragningar av järnvägarna genom Gävle, ny regional tågstation vid Gävle Västra och flytt av godsbangården.

Gävle kommun inväntar nu en ny prognos från Trafikverket i och med regeringens beslut, med exakt besked på årtal för fortsatt planering och byggstart.

Läs mer i tidigare artiklar:

Gävle kommun lämnar skarpt yttrande om transportplanen till regeringen

Presseminarium: Gävle kommun bemöter Trafikverkets förslag