Minska fimpar på marken med hjälp av nudging

Dekal placerad i anslutning till en offentlig sopkorg.
I samarbete med Håll Sverige rent testar Gävle kommun i sommar ett nytt sätt att minska mängden fimpar på marken med hjälp av nudging.

Håll Sverige rent arbetade fram nudgingkonceptet under 2020 tillsammans med Beteendelabbet. En pilotstudie som genomfördes i Skärholmen minskade fimpnedskräpningen med över 50 procent. Nu vill Håll Sverige rent genomföra fler tester och Gävle är en av flera utvalda kommuner.

Nudging innebär att göra det lätt att göra rätt beteende med fokus på positiv förstärkning. Konceptet innebär att specialdesignade dekaler placeras ut på ett visst sätt i anslutning till en offentlig askkopp. Målet är att få fler att slänga sin fimp i askkoppen. I Gävle kommer dekalerna testas på tre olika platser, under flera veckor i sommar.

Kontakt

Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Stefan Erixon Gatuingenjör, Drift och förvaltning Gävle kommun.

Tel: 026-17 29 43
E-post: stefan.erixon@gavle.se

 

Bildkälla: Håll Sverige rent.