MSB:s generaldirektör besökte Gävle kommun

MSB:s generaldirektör Dan Eliasson och kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lån
Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, besökte på onsdagen Gävle kommun. Syftet med besöket var bland annat att diskutera Sveriges totalförsvar med kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) och kommundirektör Göran Arnell, men samtalen handlade också om effekterna av den pågående coronapandemin

Gävle är en stor kommun som har tagit ett stort regionalt ansvar. Utifrån dagens möte upplever jag att kommunen är en erfaren och snabbfotad organisation som snabbt orienterar sig i krissituation, sa Dan Eliasson vid pressträffen efter mötet.

Under mötet berättade kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) och kommundirektör Göran Arnell om Gävles arbete under pandemin. Bland annat infördes ett lokalt besöksförbud inom äldreomsorgen i Gävle innan staten införde ett nationellt besöksförbud.

Vi kan inte vänta på lokal nivå. I en del frågor gick vi i våras in i rollen som regional samverkansmotor, nu kan vi dra lärdomar av det. Men hellre att vi gjorde för mycket i efterhand, än att vi väntade för länge, säger Åsa Wiklund Lång (S).

I början av året övade Sveriges kommuner totalförsvar på uppdrag av MSB, uppdraget pausades när pandemin drabbade Sverige. Men de inledande övningarna var till hjälp för de flesta kommuner under coronakrisen, den bilden delar både Gävles kommunstyrelseordförande och MSB:s generaldirektör.

Svenska folket har visat en enorm kraft, jag är väldigt imponerad av människors ansvarstagande och förmåga att ställa om, säger Dan Eliasson och fortsätter;
För min egen del handlar det inte om att parera smittan, utan om att vi måste ställa om. Vi kommer att få leva med den här pandemin under lång tid framöver.