Nytt hundrastgårdsprogram ska ge bättre livsmiljö för Gävles hundar

Gävle kommun har tagit fram ett program som säger hur kommunen vill planera för hundrastgårdar. Det innehåller riktlinjer för var rastgårdarna ska ligga, hur de ska utformas samt en handlingsplan.

-Vi har fått in många medborgarförslag och e-petitioner på hur man önskar förändra och förbättra hundrastgårdarna. Det är en fråga som många Gävlebor brinner för, säger Daniel Olsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ett centralt hundbad och en stor aktivitetshundgård är ett prioriterat förslag i programmet.

– Hundrastgårdarna är en del i stadsplaneringen och bör vara utformade för att stödja det liv vi vill ha i kommunen. Nu återstår det att genomföra handlingsplanen, säger Erika Klang, landskapsarkitekt som arbetat fram Gävles nya hundrastgårdsprogram.

Närhet viktigt för hundägare
Hundrastgårdarna i Gävle kommun är många och i stort behov av upprustning. I vissa stadsdelar finns flera och i andra stadsdelar inga alls. Målet med att ta fram ett program för hundrastgårdar är att få en bättre standard för hur de ska utformas och lokaliseras över kommunen. För att få veta vad Gävleborna önskade genomförde Erika Klang förra året en webbenkät. Intresset var stort och 330 synpunkter kom in.

Ny rastgårdar planeras
Det finns idag 17 hundrastgårdar i Gävle kommun och 8 700 registrerade hundar i Gävle kommun enligt Jordbruksverket.
-Vi behåller antalet hundrastgårdar men omfördelar var de ligger för att få en jämnare spridning. Det ska vara enkelt att ta sig till en gård utan att behöva ta bilen. I dialogen kom det fram att det är viktigt att de ligger nära boendet och befintliga promenadstråk, säger Erika Klang.

Stadsdelar som idag har flera mindre hundrastgårdar samlas istället i en större hundrastgård, vilket skapar utrymme för att utveckla nya rastgårdar i områden som inte har någon i dagsläget. Det saknas till exempel hundrastgårdar i norra delarna av Gävle och här planeras en större gård i Hille. Nya rastgårdar planeras också i Bergby, Södra Bomhus, Hedesunda, Hemsta, Hagaström, Olsbacka och en aktivitetshundgård i Regementsparken i centrum.

Aktivitetshundgård med hundbad prioriterat förslag
Många Gävlebor efterfrågar en plats i stan där hundar kan bada. Ett hundbad och en aktivitetshundgård läggs som ett prioriterat förslag i programmet. Det är en större rastgård på närmare 4 000 kvadratmeter som planeras ligga i Regementsparken i höjd med klockstapeln. Här promenerar idag många människor och hundägare. Det är en grön och lummig miljö med en stor öppen yta som ger möjlighet att bygga en agilitybana och skapa olika ”rum” för hundarna att springa mellan.

-Exakt utformning ska utredas och vi ska titta mer på om en badplats här är möjligt utifrån ett ekologiskt perspektiv. Även grillplats och flertalet sittmöbler kan komma till. Det kan bli Gävle kommuns nya stora mötesplats utomhus för både människor och hundar, säger Erika Klang.

Gemensam standard
Hundrastgårdarna i kommunen får en gemensam standard på vad de ska innehålla och det finns tre nivåer. Den minsta storleken är small och bör inte vara mindre än 1000 m2. En mediumgård är något större 2500 – 3000 m2 och störst är large vilket motsvarar aktivitetshundgården på 4000 m2.

Ju större gården är desto mer innehåll ryms. Alla ska ha belysning, sittplatser, papperskorgar, ordningsregler och slussgrindar så hundar inte kan smita ut.

Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om Gävle hundrastgårdsprogram den 28 april.