Orange day – vi uppmärksammar våld i nära relationer

Rådhuset belyst med orangea lampor.
25 november uppmärksammar Gävle kommun Orange day, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Samtidigt pågår en kampanj riktad mot barn och unga för att förebygga våld i hemmet genom att i filmer på Snapchat och YouTube fråga – Hur mår du… egentligen?

FN instiftade Orange Day för 20 år sedan och dagen har kommit att bli en dag då nationer världen över uppmärksammar könsbaserat våld. Dagen brukar uppmärksammas genom att använda färgen orange, och därför lyser vi för andra året i rad upp Rådhusets fasad med orangea lampor på kvällen 25 november.

De personer som redan lever i en utsatt hemmiljö kan få en ökad utsatthet i och med coronapandemin då social isolering och ekonomiska påfrestningar kan leda till ökat våld i hemmet. Om du är utsatt eller misstänker att någon i din närhet fara illa kan du få information om hur du kan agera här.

Under november pågår även en kampanj riktad mot barn och unga i Gävle för att förebygga våld i nära relationer. Genom korta filmer vill Huskurage i Gävle ge barn och unga mod att ta kontakt med en vuxen som de litar på och berätta hur de har det. Se filmerna och ta del av kampanjwebben på www.huskuragegavle.se

Kampanjen är en del i Huskurage Gävle som är ett samarbete mellan Gävle kommun, Gavlegårdarna, Polisen, Medborgarskolan och Hyresgästföreningen. Huskurage är en våldspreventiv metod som syftar till att förebygga och förhindra våld och som visar hur vi kan agera vid oro för en granne eller medmänniska. Läs mer om huskurage på www.gavle.se/huskurage

En av filmerna från kampanjen