Påverka Gävles utveckling genom årets medborgarundersökning

Människor i en lekpark.
I dagarna får 1 600 Gävlebor hem en enkät från SCB med frågor om hur det är att bo och leva i Gävle. Svaren blir ett viktigt underlag till Gävle kommuns utvecklingsarbete och därför hoppas kommunen nu på ett högt deltagande och svar på frågor som hur Gävleborna ser på skolan, äldreomsorgen och sin möjlighet att påverka. Och vad tycker de om de åtgärder Gävle kommun vidtagit under coronapandemin?

Gävle kommun är för nionde gången med i SCB:s medborgarundersökning för att få information om hur Gävleborna ser på sin kommun och kommunens service. Förra året svarade 36 procent av de 1 600 slumpmässigt utvalda personer som fick enkäten. I år hoppas man på ett högre deltagande.

Vi vill att så många som möjligt deltar eftersom svaren är ett viktigt underlag i vårt utvecklingsarbete. Tidigare enkäter visar bland annat att vi behöver satsa mer på att bygga nya bostäder, erbjuda bättre fritidsmöjligheter, förbättra vårt miljöarbete och bli lättare att komma i kontakt med. Allt det här försöker vi göra, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

I år får deltagarna även svara på hur coronapandemin har påverkat dem och vad de tycker om de åtgärder som Gävle kommun vidtagit med anledning av pandemin.

Det här året har varit speciellt med coronapandemin som påverkar oss alla. Kommunen har jobbat på bred front för att begränsa smittan. Vi har exempelvis också startat stödlinje för äldre och vi har stöttat lokala företag. Nu vill vi veta hur invånarna ser på de åtgärder som vi har genomfört för att kunna ta med det i vårt fortsatta arbete, säger Åsa Wiklund Lång.

Enkäten kan besvaras både genom en pappersblankett eller via webben. Sista datumet att posta pappersenkäten är 28 oktober, svarar man via webb är deadline 3 november klockan 13.00. Här kan du läsa mer om undersökningen

För de som inte fått enkäten i år, men som har förslag på hur Gävle kan bli ännu bättre finns alltid möjligheten att tycka till och lämna in förslag på www.gavle.se/tycktill