Rapportera tallolja i kustområdet

Havet sett från Vårvik
Om du upptäcker tallolja längs kusten så vill vi att du rapporterar det till Kustbevakningen, kommun eller Räddningstjänsten. Här kan du läsa mer om talloljeutsläppet och vad som gäller vid upptäckt.

Den 8 juni konstaterades ett större oljeutsläpp i Bottenhavet. Utsläppet skedde längre ut till havs mellan den svenska och finska kusten och sträckte sig ungefär från Gävle till Härnösand. I dagsläget har det inte inkommit några rapporter om att tallolja skulle ha nått land vare sig i Sverige eller Finland. Inte heller Kustbevakningen har kunnat konstatera några oljepåslag i samband med sina stickprovskontroller vid flertalet öar i kustbandet.

Länsstyrelsen Gävleborg har 14 juli stämt av aktuellt läge med Länsstyrelserna i Uppsala, Västernorrland och Västerbotten, kustkommunerna, räddningstjänster samt Kustbevakningen. Detta för att ha en beredskap om oljan skulle nå land i vårt område, vid ett senare tillfälle. Det finns idag ingen information om vilken mängd som släppts ut och eftersom talloljan beter sig lite annorlunda än exempelvis mineralolja har det varit svårt att bedöma både spridning och mängd.

Har du upptäckt tallolja?

Om du upptäcker tallolja längs kusten, ute till havs eller på land så vill vi att du rapporterar det till Kustbevakningen (olja till havs) eller till den kommun där talloljan finns (olja på land) alternativt Räddningstjänsten om oljan är strandnära.

Tallolja är brunaktig till färgen och klibbig och kan, när det når land, påträffas i klumpar. Vid kontakt med tallolja rekommenderar giftinformationscentralen att du tvättar av huden med tvål och vatten.

Kontaktuppgifter för rapportering av talloljefynd

Kustbevakningen når du via telefon, dygnet runt: 0776-70 60 00
Kustbevakningens ledningscentral

Gävle kommun nås via telefon 026-17 80 00 eller via e-post: gavle.kommun@gavle.se

Gästrike Räddningstjänst har telefonnummer: 026-17 96 53

Läs mer om talloljeutsläppet på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats.