”Rörelsesatsning i skolan” kommer till Gävle

Under 2020 är Gävle kommun med i projektet Rörelsesatsningen i skolan tillsammans med RF-SISU Gävleborg och Rädda Barnen. Satsningen ger barn och unga förutsättningar att kunna, vilja och våga röra sig mer. Det är en nationell satsning som på regeringens uppdrag samordnas av Riksidrottsförbundet.

Rörelsesatsning i skolan sätter fokus på det fysiska och psykiska välbefinnandet hos barn i klass F-6 i Gävle. Målet för satsningen är att skapa förutsättningar och möjligheter för barn och unga att kunna, vilja och våga röra sig hela livet.

En del av Gävle kommuns arbete med social hållbarhet

I Rörelsesatsning i skolan i Gävle går RF-SISU tillsammans med Gävle kommun ihop med Rädda Barnen för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för en hälsofrämjande, tryggare och mer inkluderande skola och fritid.

I arbetet med att stärka idrottsföreningarnas värdegrundsarbete har Rädda Barnen en viktig roll med sin erfarenhet och kompetens. Med Rädda Barnens verksamhet High Five får idrottsföreningar stöd att inkludera de mest utsatta barnen och erbjuda dem en tryggare och mer meningsfull fritid. Rädda Barnen kan även erbjuda skol- och föreningspersonal ökad kunskap om traumamedvetet förhållningssätt, så att de kan förstå och bemöta barn och unga som lever i utsatthet. Att satsningen sker tillsammans med Rädda Barnen möjliggör insatser för de barn som har särskilt utsatta levnadsförhållanden vilket gör satsningen extra hållbar och inkluderande.

– Den här satsningen är ett spännande exempel på att uppnå flera delar i Gävle kommuns arbete med social hållbarhet. Vi vet att både barns och ungas hälsa och uppväxtvillkor skiljer sig åt, samt att det finns tydliga samband. Vi kommer att arbeta aktivt utifrån den kunskapen och bidra till att viktiga frisk- och skyddsfaktorer stärks. Styrkan i projektet är just samarbetet mellan Gävle kommun, RF-SISU och Rädda Barnen, vi behöver ett gott samarbete med civilsamhället för att lyckas, säger Josefine Vennelin, strateg social hållbarhet Gävle Kommun.

Rörelsesatsningens upplägg i Gävle

Initialt anordnas aktiviteter inom rörelseförståelse för skolpersonal, föräldrar och fritidsföreningar. I Gävle kommun deltar Lillhagsskolan och Sjöängsskolan i Bomhus, Forsbacka skola och Andersbergsskolan.

Läs mer

Gävle kommuns program för social hållbarhet

Rörelsesatsning i skolan på Riksidrottsförbundets webbplats

Rädda Barnens Verksamhet High Five

Rädda Barnens arbete för ökad kunskap om traumamedvetenhet

 

Foto: Britt Mattsson / BILDBYRÅN /cop 224