Simhallar stängs och kommunen avråder från besök vid äldreboenden

Gävle kommun avråder från besök vid äldreboenden

Gävle kommun avråder från besök vid vård- och omsorgsboenden för att minska risken för smittspridning. Detta utifrån de lokala allmänna råden som gäller för Gävleborgs län.

Den 1 oktober öppnade vård- och omsorgsboenden för besök. Det har fungerat mycket väl då besöken har skett enligt särskilda besöksrutiner. Men på grund av den ökande smittspridningen i länet, och de skärpta allmänna råden från ansvariga myndigheter, avråder nu Gävle kommun från besök vid vård- och omsorgsboenden.

– Vi har förståelse för att det här innebär stora utmaningar för de äldre och deras anhöriga men det handlar om att göra allt vi kan för att minska risken för smittspridning. Om vi kan minimera antalet besök kommer det att spela en avgörande roll för att vi ska kunna lyckas med det, säger Magnus Höijer, sektorchef Välfärd Gävle.
Avrådan gäller fram till den 13 december. Därefter kommer en ny bedömning att genomföras.

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter anpassar sig till de skärpta allmänna råden

Gävle kommuns kultur- och fritidsverksamheter anpassar sina verksamheter på grund av de skärpta allmänna råden i Gävleborg.

Begränsningarna innebär att:

  • Biblioteken och budget- och skuldrådgivningen håller öppet som vanligt, men med begränsad service.
  • Fjärran Höjderbadet och Valbobadet håller stängt för allmänheten, men håller öppet för bland annat simundervisning för skolelever, simskolor och föreningsverksamhet i enlighet med de skärpta allmänna råden.
  • De kommunala idrottsanläggningarna kommer också fortsatt vara öppna för föreningsverksamhet i enlighet med de skärpta allmänna råden.
  • Kulturskolan fortsätter sin undervisning i viss mån, enskilda bedömningar kommer att göras för att säkerställa att råden följs.
  • Konstcentrum stänger konsthallen, men utställningen kommer att tillgängliggöras digitalt.
  • Bio 7:an stänger helt.

Avrådan gäller fram till 13 december. Därefter kommer en ny bedömning att genomföras.